Album details

Artist Glädjekällor
Album Jesuskomplex
Year 2020
Album DR 09
Min. track DR 07
Max. track DR 10
Track DR
07 10 09 10 10 08 08 08 10
Codec Free Lossless Audio Codec (FLAC)
Source CD
Label Talheim Records
Label code
Catalog number TR071CD
Bar code
Country Austria
Comment
Log file
foobar2000 1.6.5 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2022-04-23 12:08:07

--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Glädjekällor / Jesuskomplex
--------------------------------------------------------------------------------

DR     Peak     RMS   Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR7    -0.30 dB  -8.70 dB   4:13 01-Åkarp
DR10   -0.30 dB  -12.75 dB   6:03 02-Idag Människa - Imorgon Jord
DR9    -0.34 dB  -11.44 dB   5:01 03-Den Bästa Sommaren
DR10   -0.42 dB  -12.06 dB   4:59 04-Inkognito
DR10   -0.38 dB  -12.19 dB   5:17 05-Jesuskomplex
DR8    -0.30 dB  -10.01 dB   5:35 06-Evig är de Dödas Ryktbarhet
DR8    -0.30 dB  -11.34 dB   6:16 07-Skilt åt Att Förenas
DR8    -0.30 dB  -10.46 dB   8:02 08-Förgätmigej
DR10   -0.55 dB  -12.59 dB   4:51 09-Alternativ - Uppvaknande
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks: 9
Official DR value: DR9

Samplerate:    44100 Hz
Channels:     2
Bits per sample:  16
Bitrate:      685 kbps
Codec:       FLAC
================================================================================
Algorithm TT DR Offline Meter (or compatible)
Edit Delete
Copyright © 2022
dr@loudness-war.info