Album details

Artist Ólafur Arnalds
Album Eulogy For Evolution 2017
Year 2018
Album DR 11
Min. track DR 09
Max. track DR 12
Track DR
12 11 11 12 12 10 12 09
Codec Uncompressed PCM (WAV)
Source Vinyl
Label Erased Tapes Records
Label code
Catalog number ERATP101LP
Bar code 4050486113660
Country EU
Comment
Log file
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Analyzed Folder: Eulogy For Evolution 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------
DR     Peak    RMS    Filename           
----------------------------------------------------------------------------------------------

DR12    -4.85 dB  -26.33 dB 01-0040.wav          
DR11    -0.01 dB  -24.84 dB 02-0048 : 0729.wav      
DR11    -11.01 dB -26.39 dB 03-0952.wav
DR12    -8.50 dB  -25.09 dB 04-1440.wav          
DR12    -6.34 dB  -25.56 dB 05-1953.wav          
DR10    -3.06 dB  -20.36 dB 06-3055.wav          
DR12    -9.01 dB  -26.08 dB 07-3326.wav          
DR9    -4.25 dB  -18.84 dB 08-3704 : 3837.wav                
----------------------------------------------------------------------------------------------

 Number of Files: 8
 Official DR Value: DR11

==============================================================================================
Algorithm MAAT DROffline
Edit Delete
Copyright © 2022
dr@loudness-war.info