Album details

Artist Chick Corea
Album Tones for Joan's Bones
Year 1968
Album DR 10
Min. track DR 09
Max. track DR 10
Track DR
10 09 10 09
Codec Uncompressed PCM (WAV)
Source CD
Label
Label code
Catalog number
Bar code
Country japan
Comment
Log file
foobar2000 1.3.1 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2017-07-18 21:43:28

--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Chick Corea / Tones for Joan's Bones
--------------------------------------------------------------------------------

DR     Peak     RMS   Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR10    0.00 dB  -11.27 dB   13:37 01-Litha
DR9    0.00 dB  -11.98 dB   7:42 02-This is new
DR10    0.00 dB  -12.75 dB   6:12 03-Tones for Joan's Bones
DR9    0.00 dB  -11.68 dB   12:37 04-Straight up and down
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks: 4
Official DR value: DR10

Samplerate:    44100 Hz
Channels:     2
Bits per sample:  16
Bitrate:      1411 kbps
Codec:       CDDA
================================================================================
Algorithm TT DR Offline Meter (or compatible)
Edit Delete
Copyright © 2022
dr@loudness-war.info